All Elec is uw specialist in domotica – en dan vooral in het My Home Domotica System van het innovatieve merk BTicino, avant-garde in technologisch opzicht en design – waarbij alle technische elementen in een gebouw niet langer individueel werken, maar zijn opgenomen in één globaal systeem. 

Geschiedenis
Geleidelijk ontwikkelde zich een nieuwe technologie die de sturing en de onderlinge optimale samenwerking van de technische uitrusting van de woning mogelijk maakte. Deze technologie noemt men domotica. De term is het resultaat van onderstaande samenvoeging :

DOMOTICA = DOMUS (huis) + ELEKTRONICA

Maar volgende definitie maakt een en ander nog duidelijker: “Domotics is the integration of services in small buildings that facilitates security, energy saving, comfort and communication.”

Centraal staan volgende begrippen :

• integratie van diensten 
• diensten (t.b.v. de mens) die gerealiseerd worden d.m.v. functies zoals veiligheid, energiebeheer, comfort en communicatie

Domotica gaat dus een stapje verder dan een traditionele elektrische installatie waarbij alle componenten los van elkaar staan. Met domotica bestuurt en controleert u immers tegelijkertijd de verlichting, elektrische toestellen, verwarming, enzovoort volgens uw wensen en behoeften. 

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Aarzel niet ons te contacteren. Wij staan uiteraard steeds graag tot uw dienst voor het verstrekken van bijkomende inlichtingen of het opmaken van een offerte op maat.